The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13599
Title: Організація та методика обліку і контролю необоротних активів підприємства
Authors: Чорномаз Максим Богданович
Keywords: необоротні активи, облік, внутрішньогосподарський контроль, основні засоби, амортизація, оцінка
Date of publication: 2017-07-13 09:32:31
Last changes: 2017-07-13 09:32:31
Year of publication: 2017
Summary: Оцінка теоретичних, методологічних та практичних засад обліку і внутрішньогосподарського контролю необоротних активів для забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарського підприємства та розробка рекомендацій щодо їхнього удосконалення в сучасних умовах господарювання
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/13599.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2017 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 13599.pdf Size : 1971469 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska