The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13606
Title: Касові операції підприємств: обліково-контрольне забезпечення
Authors: Гулівата Людмила Сергіївна
Keywords: гроші, грошові кошти, грошові потоки, ліквідність, платоспроможність, активи, контроль, облік
Date of publication: 2017-07-14 08:39:05
Last changes: 2017-07-14 08:39:05
Year of publication: 2017
Summary: В першому розділі розкриваються теоретичні аспекти обліку та контролю касових операцій на сільськогосподарських підприємствах.
В другому розділі розглянута організаційно-економічна характеристика базового підприємства, наведена характеристика основних показників його діяльності включаючи аналіз фінансового стану.
Третій розділ роботи присвячений питанням обліку та контролю касових операцій на сільськогосподарських підприємствах. Де висвітлено правила касових операцій, синтетичний та аналітичний облік готівкових коштів, розкрито методику контролю касових операцій.
В четвертому розділі роботи розглянуто питання обліку та контролю касових операцій на сільськогосподарських підприємствах в умовах комп’ютерного середовища.
На основі проведеного дослідження зроблені відповідні висновки та пропозиції.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/13606.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2017 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 13606.pdf Size : 1294946 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska