The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13632
Title: Організація обліку та аудиторська оцінка забезпеченості і ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства
Authors: Ваколюк (Сергійчук) Юлія Анатоліївна
Keywords: організація обліку, аудиторська оцінка, матеріальні ресурси, активи, засоби, аудиторський звіт
Date of publication: 2017-07-24 08:54:34
Last changes: 2017-07-24 08:54:34
Year of publication: 2017
Summary: Дипломна робота на тему “Організація обліку та аудиторська оцінка забезпеченості і ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства” виконана з використанням практичних матеріалів ФГ «Щедра нива» с. Городниця Підволочиського району Тернопільської області.
Зміст роботи включає вступ, чотири розділи, висновки та пропозиції, список використаної літератури, додатки.
Обсяг роботи становить 149 сторінок, включаючи 21 таблицю та 31 рисунок.
В першому розділі розкривається сутність поняття “матеріальні ресурси” як об’єкту обліку і аудиту, їх значення та функції для підприємства.
В другому розділі студенткою досить детально проаналізовано організаційно-економічну характеристику ФГ «Щедра нива», наведено характеристику основних показників його діяльності, включаючи показники фінансово-економічного стану.
В третьому розділі викладено всі практичні аспекти організації обліку та аудиторської оцінки забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та ефективності їх використання.
Четвертий розділ роботи присвячено наданню дієвих рекомендацій щодо удосконалення обліку та аудиту матеріальних ресурсів підприємства.
На основі проведеного дослідження і вивчення матеріалів бухгалтерських звітів та інших документів зроблені відповідні висновки та внесені конкретні пропозиції.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/13632.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 13632.pdf Size : 995173 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska