The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13636
Title: Організація і методика проведення документальних податкових перевірок
Authors: Семенець Юлія Олександрівна
Keywords: планова, позапланова податкова перевірка, акт документальної перевірки, податкове повідомлення-рішення
Date of publication: 2017-07-24 09:13:28
Last changes: 2017-07-24 09:13:28
Year of publication: 2017
Summary: Перший розділ присвячено теоретико-правовим аспектам організації і методики проведення податкових документальних перевірок на підприємстві, сутність поняття «податковий контроль», «документальна перевірка», досліджено види перевірок, що проводяться фіскальними органами, проаналізовано бачення вітчизняних та зарубіжних вчених-дослідників на проблеми проведення документальних перевірок і нормативно-правову базу.
В другому розділі проведено аналіз фінансово-господарської діяльності СТОВ "Україна", визначено основні показники його діяльності: оцінка зміни структури та динаміки, ліквідність балансу, розрахунок показників фінансових результатів, фінансової стійкості. Визначено вплив облікової політики на ведення обліку на підприємстві.
У третьому розділі розглянуто порядок проведення планових та позапланових перевірок, методичні прийоми та способи здійснення перевірок. У ході дослідження ознайомилась з оформленням акта документальної перевірки та нарахуванням штрафних санкцій.
В четвертому розділі окреслено пропозиції щодо удосконалення організації і методики проведення контрольно-перевірочної роботи.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/13636.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 13636.pdf Size : 1318865 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska