The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13733
Title: Аналітичні процедури в аудиті
Authors: Кренц Богдана Вячеславівна
Keywords: аналітичні процедури, аудит фінансового стану, фінансова стійкість, ліквідність, платоспроможність, рентабельність, ділова активність, банкрутство, аудиторський звіт
Date of publication: 2017-08-08 08:53:46
Last changes: 2017-08-08 08:53:46
Year of publication: 2017
Summary: Дипломна робота на тему «Аналітичні процедури в аудиті» виконана на базі Товариство з обмеженою відповідальністю «Хмільницький завод сухого знежиреного молока «Молочний Візит» м. Хмільник Хмільницького району Вінницької області.
Зміст роботи включає вступ, чотири розділи, висновки та пропозиції, список використаної літератури та додатки. Обсяг роботи становить 130 сторінок друкованого тексту, включаючи 27 таблиць та 21 рисунок.
В першому розділі розкривається економічна сутність аналітичних процедур, досліджуються точки зору вчених-економістів стосовно застосування аналітичних процедур. Також розглядається нормативно-правова база аудиту.
В другому розділі розглянута організаційно-економічна характеристика досліджуваного підприємства, наведена характеристика активу, пасиву та фінансових результатів підприємства. Крім того вивчено облікову політику підприємства.
Третій розділ роботи присвячений вивченню мети і завдань аналітичних процедур та їх ролі в аудиті, застосування аналітичних процедур на різних етапах аудиту, визначення методики аналітичних процедур при аудиті фінансової звітності, використання аналітичних процедур при оцінці ефективності системи внутрішньогосподарського контролю підприємства, а також застосування аналітичних процедур в аудиті фінансового стану.
В четвертому розділі розглядаються питання вдосконалення аналітичних процедур в аудиті.
На основі дослідження зроблені відповідні висновки та пропозиції

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/13733.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 13733.pdf Size : 987893 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska