The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13735
Title: Аудит стану розрахунків підприємства та оцінка його платоспроможності
Authors: Довгопола Анастасія Олександрівна
Keywords: аудит розрахунків, постачальники, робочі документи аудитора, платоспроможність, активи, мобільність активів
Date of publication: 2017-08-08 09:08:25
Last changes: 2017-08-08 09:08:25
Year of publication: 2017
Summary: В першому розділі розкриваються теоретичні та нормативні основи аудит стану розрахунків підприємства та оцінка його платоспроможності.
В другому розділі розглянута організаційно-економічна характеристика базового підприємства, наведена характеристика основних показників його діяльності включаючи аналіз фінансового стану.
Третій розділ роботи присвячений питанням аудиту стану розрахунків підприємства та оцінці його платоспроможності, де розглянуто мету, завдання, етапи та джерела аудиту, порушення, які можуть траплятись в ході аудиту, методику аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками, з різними дебіторами та кредиторами. Досліджено також порядок оформлення результатів аудиту та проведено оцінку платоспроможності базового підприємства.
На основі проведеного дослідження зроблені відповідні висновки та пропозиції.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/13735.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 13735.pdf Size : 1401732 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska