The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13836
Title: Матеріальні витрати в системі бухгалтерського обліку та контролю
Authors: Дзьобко Андрій Олександрович
Keywords: витрати, матеріальні витрати, бухгалтерський облік, управління, внутрішньогосподарський контроль.
Date of publication: 2017-08-18 11:03:14
Last changes: 2017-08-18 11:03:14
Year of publication: 2017
Summary: У першому розділі розкривається економічна сутність матеріальних витрат, їх складові та класифікаційні ознаки, досліджуються точки зору вчених-економістів стосовно теми дослідження, а також розглянуто нормативно-правове забезпечення обліку та контролю матеріальних витрат. У другому розділі розглянута організаційного-економічна характеристика базового підприємства, наведена характеристика основних показників його діяльності. Крім того вивчено облікову політику підприємства, як складову організації бухгалтерського обліку. Третій розділ роботи присвячений вивченню організації і методики обліку та внутрішньогосподарського контролю матеріальних витрат підприємства. Зокрема, значна увага приділена дослідженню документального оформлення операцій з матеріальними витратами підприємства; розгляду методичних та організаційних аспектів облікового забезпечення управління матеріальними витратами; дослідженню теоретичних, методичних та організаційних основ внутрішньогосподарського контролю матеріальних витрат підприємства. А також розглянуто напрями удосконалення обліку та внутрішньогосподарського контролю матеріальних витрат в умовах комп’ютерної системи обліку.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/13836.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 13836.pdf Size : 1365902 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska