The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 14570
Title: Внутрішній аудит. Методичні рекомендації для виконання практичних занять студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання
Authors: Михальчишина Л.Г., Сусіденко Ю.В., Чудак Л.А.
Keywords: служба внутрішнього аудиту, аудиторський звіт
Date of publication: 2017-11-29 14:16:52
Last changes: 2017-11-29 14:16:52
Year of publication: 2017
Summary: Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Внутрішній аудит» містять теоретичні та практичні завдання спрямовані на поглиблення професійних знань щодо організації та методики проведення внутрішнього аудиту, оволодіння прийомами перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства. Призначені для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/14570.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 14570.pdf Size : 902990 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska