The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1549
Title: Технологія конструкційних матеріалів. / Частина третя. Основи ме- ханічної обробки матеріалів. Навчальний посібник.
Authors: В.М. Клименко, О.П Шиліна, А.Ю.Осадчук
Keywords:
Date of publication: 2010-07-01 08:49:20
Last changes: 2010-07-01 08:49:20
Year of publication: 2008
Summary: В посібнику стисло розглянуті основи механічної обробки матеріалів. Зокре-
ма, розглядаються фізико-механічні основи обробки металів, металорізальні
верстати та особливості обробки на них, обробку заготовок поверхневим плас-
тичним деформуванням, електрофізичні та електрохімічні методи обробки. По-
сібник розроблений у відповідності з програмою дисципліни ’’Технологія конс-
трукційних матеріалів’’, що викладається студентам вищих навчальних закла-
дів технічного спрямування.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/1549.pdf
Publication type: Навчальні посібники
Publication: Вінниця: УНІВЕРСУМ- 2008
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 1549.pdf Size : 4318580 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska