The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1551
Title: Технологія конструкційних матеріалів. / Частина перша. Констру ційні матеріали: властивості, класифікація, виробництво. Навчальний посібник
Authors: В.М. Клименко, О.П Шиліна, А.Ю.Осадчук
Keywords:
Date of publication: 2010-07-01 08:53:03
Last changes: 2010-12-02 14:42:04
Year of publication: 2005
Summary: В посібнику розглянуті фундаментальні фізико-хімічні та металургійні осно
ви сучасного виробництва металів, їхня класифікація й властивості. Посібни
розроблений у відповідності до програми ’’Технологія конструкційних матері
алів’’ для студентів вищих навчальних закладів машинобудівних спеціальнос
тей.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/1551.pdf
Publication type: Навчальні посібники
Publication: Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005.
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 1551.pdf Size : 2065614 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska