The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1572
Title: Теоретична механіка. Статика. Кінематика. Навчальний посібник
Authors: Сивак Р.І. Деревенько І.А.
Keywords:
Date of publication: 2010-07-05 14:39:43
Last changes: 2010-12-02 10:53:51
Year of publication: 2010
Summary: В навчальному посібнику викладені основні теоретичні матеріали
з механіки, що дозволяє проводити аналіз механічних систем. Теоретичні
положення ілюстровані прикладами. Містить по 20 варіантів для
8 розрахунково – графічних завдань.
Навчальний посібник може бути використаний для
загально фахової підготовки студентів вузів і коледжів.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/1572.pdf
Publication type: Навчальні посібники
Publication: 2010
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 1572.pdf Size : 790106 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska