The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15868
Title: Дослідження експлуатаційно-технологічних параметрів машинного агрегату для фермерських господарств
Authors: Похитась Анатолій Анатолійович
Keywords: машинний агрегат, трансмісія, варіатор, експлуатація, технологічні параметри, фермерське господарство.
Date of publication: 2018-05-15 13:57:58
Last changes: 2018-05-15 13:57:58
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 208 «Агроінженерія» - Вінницький національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Вінниця, 2018.
Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки, що містить
87 аркушів друкованого тексту та 10 аркушів ілюстративної частини.
Робота присвячена обґрунтуванню параметрів трансмісії машинного агрегату для фермерських господарств.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/15868.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15868.pdf Size : 706952 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska