The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15939
Title: Аудит. Методичні рекомендації для виконання практичних занять студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр»
Authors: Фабіянська В. Ю., Гуцаленко Л. В.
Keywords: Аудит, організація і методика аудиту, аудиторські докази, робочі документи аудитора, аудиторський звіт.
Date of publication: 2018-04-25 15:54:46
Last changes: 2018-04-25 15:54:46
Year of publication: 2018
Summary: Методичні вказівки містять перелік тем, широке коло завдань, за якими можна опрацювати необхідні практичні прийоми активного засвоєння і використання теоретичних знань з аудиту.
Призначені допомогти студентам засвоїти: сутність аудиту та його нормативно-правове забезпечення, принципи і методи проведення аудиту та складання робочих та підсумкових документів аудитора у відповідності міжнародних стандартів аудиту; оволодіти порядком організації аудиторських перевірок та узагальненням їх результатів.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/15939.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15939.pdf Size : 643557 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska