The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15951
Title: Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»
Authors: І.В. Левицька
Keywords: кваліфікаційний екзамен, готельно-ресторанна справа, тестові завдання
Date of publication: 2018-04-25 08:20:30
Last changes: 2018-04-25 08:20:30
Year of publication: 2018
Summary: Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену для студентів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) освітнього ступеня є комплексом кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки здобувача вищої освіти, ступінь оволодіння професійними знаннями та уміннями для виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-кваліфікаційній програміє

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/15951.pdf
Publication type: Програма комплексного державного іспиту
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15951.pdf Size : 729899 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska