The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16192
Title: Маркетингові дослідження. Програма навчальної практики з дисципліни практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування.
Authors: Луцяк В.В., Красняк О.П., Амонс С.Е., Довгань Ю.В.
Keywords: Виробництво, організація, маркетинг
Date of publication: 2018-05-30 14:07:02
Last changes: 2018-05-30 14:07:02
Year of publication: 2018
Summary: Програма містить пояснювальну записку, загальні вказівки щодо організації та проходження виробничої практики, завдання, які студент має виконати під час практики, вимоги до оформлення звітної документації, список рекомендованої літератури, а також додатки.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/16192.pdf
Publication type: Навчальні програми
Publication: Програма навчальної практики
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16192.pdf Size : 524050 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska