The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16503
Title: Перспективи контролю дотримання сівозмін як фактора забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення
Authors: Чудак Л.А.
Keywords: земельні ресурси, землі сільськогосподарського призначення, оренда землі, контроль використання землі, сівозміни
Date of publication: 2018-06-22 09:21:01
Last changes: 2018-06-22 09:21:01
Year of publication: 2018
Summary: Статтю присвячено питанням забезпечення контролю використання земель
сільськогосподарського призначення орендарями цих земельних ділянок з позицій
дотримання основних вимог до такого використання з боку орендодавців і держави та з точки зору необхідності збереження земельних ресурсів як одного із ключових факторів національного багатства України. Розкрито питання відсутності налагодженої системи дієвого контролю використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення орендарями як з боку орендодавців, так і з боку офіційних органів влади та місцевого самоврядування, що створює для орендарів можливості використання земель на власний розсуд з використанням відповідних технологій виробництва сільськогосподарської продукції, які у наслідку викликають виснаження ґрунту. На основі аналізу спеціальної термінології, що міститься у законодавстві України щодо захисту земельних ресурсів, визначено, що ключовим засобом гарантування раціонального використання земель сільськогосподарського призначення є дотримання науково обґрунтованих сівозмін на противагу практиці монокультурного виробництва вигідних орендарям експортно-орієнтованих сировинних культур, що має місце у сільськогосподарських підприємствах сьогодні. У зв`язку з цим, розроблено пропозиції щодо контролю дотримання сівозмін орендарями земельних ділянок сільськогосподарського призначення з боку орендодавців (у тому числі з відповідним аудиторським супроводом) та з боку місцевих органів влади.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/16503.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2018. - № 1. - С. 111-124.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16503.pdf Size : 648738 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska