The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16523
Title: Сучасні тенденції та проблеми оподаткування сільськогосподарських підприємств України
Authors: Чудак Л.А.
Keywords: податкове навантаження, єдиний податок IV групи, оподаткування дивідендів, спеціальний режим ПДВ, загальна система оподаткування
Date of publication: 2018-06-22 11:39:50
Last changes: 2018-06-22 11:39:50
Year of publication: 2017
Summary: У статті проведено ґрунтовний аналіз ключових змін в оподаткуванні
сільськогосподарських підприємств та здійснено аналіз впливу змін в оподаткуванні на показники прибутковості, а отже – і на фінансовий стан товаровиробників. У процесі дослідження охарактеризовано альтернативні системи оподаткування аграрних підприємств, які передбачають вибір між загальною та спрощеною системами з відповідною сплатою податку на прибуток або єдиного податку. Встановлено вплив порядку справляння основних податків на тенденції щодо зростання податкових навантажень на сільськогосподарські підприємства починаючи з 2014 року. На конкретному прикладі визначено вплив ускладнення правил справляння єдиного податку четвертої групи для сільгоспвиробників, податку на додану вартість та податку з доходів фізичних осіб на загальне податкове навантаження та прибутковість аграрного бізнесу.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/16523.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2017. - № 6. - С. 146-157.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16523.pdf Size : 721254 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska