The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16671
Title: Особливості організації бухгалтерського обліку та контролю у забезпеченні економічної безпеки підприємств
Authors: Гудзенко Н.М., Шевчук О.Д.
Keywords: економічна безпека, фінансова безпека, облікова система, облікова політика, контрольні процедури, внутрішній контроль
Date of publication: 2018-07-03 10:21:39
Last changes: 2018-07-03 10:21:39
Year of publication: 2017
Summary: Розглянуто необхідність поглибленого дослідження економічної безпеки на мікрорівні, виділено фактори, що впливають на стабільність роботи підприємства. Високий рівень економічної безпеки суб’єкта господарювання полягає в гарантуванні йому максимально ефективного і стабільного функціонування тепер та в майбутньому. Суб’єктами економічної безпеки э окремі підприємства, а об’єктами – їхні економічні інтереси. Виділено основні цілі забезпечення економічної безпеки підприємства в частині бухгалтерського обліку, окреслено завдання облікової політики, спрямовані на забезпечення економічної безпеки. Розглянуто особливості внутрішнього контролю як складника облікової політики щодо уникнення можливих ризиків та загроз діяльності підприємства.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/16671.pdf
Publication type: Статті
Publication: Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - Вип. 17. - С. 810-815.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16671.pdf Size : 748326 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska