The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16788
Title: Due diligence: еволюція та генезис сутності
Authors: Гуцаленко Л.В.
Keywords: Due diligence, ризики, перевірка, бізнес, інвестиції, інформація, система
Date of publication: 2018-07-11 15:07:35
Last changes: 2018-07-11 15:07:35
Year of publication: 2017
Summary: У статті розглядається еволюція процедури Due diligence в зарубіжній практиці та в Україні. Досліджено генезис сутності Due diligence. визначено, що при стандартній процедурі Due diligence увага акцентується на чотирьох аспектах: оцінці керівництва, аналізі ринку, оцінці товару/послуги, фінансовому аналізі. Сформоване авторське тлумачення процедури Due diligence, як системне дослідження бізнесу господарюючих суб`єктів, для убезпечення вкладених інвесторами коштів від негативних явищ шляхом виявлення слабких сторін та усунення їх в майбутньому з метою уникнення підприємницьких ризиків. Виокремлено мету проведення процедури Due diligence,зокрема: дослідження компанії, система заходів, збір та аналіз інформації, процес грунтовного аналізу активів, ретельна діагностика, комплекс аналітичних процедур і оперативних заходів, системне дослідження бізнесу ггосподарюючих суб`єктів. Узагальнено види Due diligence, які залежать від об`єктів перевірки, зокрема: загальний, правовий, фінансовий, бухгалтерський, податковий, маркетинговий, інформаційний, управлінський. екологічний, технічний, операційний.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/16788.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2017. - № 12. - С. 21-29.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16788.pdf Size : 763144 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska