The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16800
Title: Система контролю якості аудиторських фірм України як основа їх сталого розвитку
Authors: Фабіянська В. Ю.
Keywords: якість аудиторських послуг, контроль якості аудиторських послуг, система контролю якості аудиторських послуг, Міжнародні стандарти аудиту.
Date of publication: 2018-07-12 09:50:44
Last changes: 2018-07-12 09:50:44
Year of publication: 2017
Summary: У статті розглянуто один із напрямків реалізації стратегії розвитку аудиторської фірми, яким є впровадження системи контролю якості аудиторських послуг. Досліджено поняття якості аудиторських послуг. Визначено, що метою аудиторської фірми є створення та підтримання такої системи контролю якості, яка б надавала б їй достатню впевненість в тому, що сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог та звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам Досліджено, що система контролю якості аудиторської фірми складається із взаємопов’язаних елементів, визначених Міжнародними стандартами аудиту: відповідальність керівництва за організацію контролю якості, етичні вимоги, прийняття завдання та продовження співпраці з клієнтом і виконання специфічних завдань, людські ресурси, виконання завдання, моніторинг. В результаті проведених досліджень запропоновано власне визначення поняття «якість аудиторських послуг».
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/16800.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2017. - № 4. - С. 132-143.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16800.pdf Size : 823075 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska