The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16811
Title: Поняття якості в аудиторській практиці
Authors: Фабіянська В. Ю.
Keywords: якість, аудит, аудиторські послуги, якість аудиторських послуг, система контролю якості аудиторських послуг
Date of publication: 2018-07-16 15:25:23
Last changes: 2018-07-16 15:25:23
Year of publication: 2017
Summary: Виокремлено дві основних позиції в трактуванні науковцями поняття «якість»: якість як сукупність характеристик, яких набуває виріб в результаті технологічного процесу виробництва (технологічна, виробнича якість); якість, яка формується внаслідок можливості, здатності продукту забезпечувати певні потреби (споживча якість). Визначено зміст поняття «якість аудиторських послуг» - це створення аудиторською фірмою (аудитором) такого інформаційного продукту (аудиторського звіту), який відповідає вимогам професійних стандартів, законодавчих та нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність та здатний задовольняти потреби користувачів. Дане визначення дає змогу ідентифікувати поняття якості аудиторської інформації з двох взаємопов’язаних сторін: як здатність задовольняти потреби кінцевих споживачів – власників, працівників та управлінського персоналу підприємства, потенційних інвесторів, покупців, постачальників, державні та недержавні органи, громадськість та бути корисною при прийнятті ними ефективних рішень; як необхідність дотримання аудитором вимог стандартів аудиту на кожному етапі виконання аудиторського завдання.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/16811.pdf
Publication type: Статті
Publication: Агросвіт. - 2017. - №9. - С. 62-68.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16811.pdf Size : 458569 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska