The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16813
Title: Методичні аспекти проведення аудиту власного капіталу
Authors: Фабіянська В.Ю., Арсенюк А.В.
Keywords: методика аудиту, власний капітал, зареєстрований капітал, додатковий капітал, резервний капітал, напрями аудиту
Date of publication: 2018-07-16 15:32:14
Last changes: 2018-07-16 15:32:14
Year of publication: 2017
Summary: У статті досліджено методику аудиту власного капіталу. Розкрито сутність власного капіталу відповідно до Національного положення стандарту бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Проведена класифікація власного капіталу та з’ясовано, що власний капітал підприємства за своєю структурою є неоднорідний і складається із накопиченого в результаті діяльності та вкладеного засновниками капіталу. Проведений аналіз структури власного капіталу підприємств України за видами економічної діяльності та підприємств сільського, лісового та рибного господарств станом на кінець 2015 року. Досліджено мету аудиту власного капіталу та його завдання. Особлива увага присвячена дослідженню об’єктів аудиту власного капіталу та напрямам його проведення.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/16813.pdf
Publication type: Статті
Publication: Ефективна економіка. - 2017. - № 6. - Режим доступу до журналу: htth: // www. economy.nayka.com.ua
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16813.pdf Size : 1930516 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska