The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16814
Title: Аудит виробничих запасів: організаційні та методичні аспекти
Authors: Фабіянська В.Ю., Пацар О.Г.
Keywords: організація аудиту, методика аудиту, виробничі запаси, облікова політика, методи та процедури аудиту, етапи аудиту
Date of publication: 2018-07-16 15:33:20
Last changes: 2018-07-16 15:33:20
Year of publication: 2017
Summary: У статті всебічно досліджено організація і методика аудиту виробничих запасів. Розкрито економічну сутність запасів відповідно до Положення стандарт бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Запропоновано завдання, які допоможуть аудитору досягти поставлених цілей. Висвітлено методичні складові облікової політики, щодо виробничих запасів підприємства. У ході дослідження розроблено анкету облікової політики виробничих запасів, цінність якої полягає у тому, що її використання дасть змогу аудитору найбільш точно та у короткі строки оцінити систему бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю щодо виробничих запасів підприємства, а також з’ясувати, чи існують порушення у дотриманні положень наказу про облікову політику в частині відображення виробничих запасів в обліку та звітності. Запропоновано алгоритм проведення аудиту запасів, методи аудиторської перевірки та перелік аудиторських процедур.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/16814.pdf
Publication type: Статті
Publication: Ефективна економіка. - 2017. - № 4. - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5546
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16814.pdf Size : 904552 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska