The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16849
Title: Створення і розвиток фермерських господарств Вінницької області (1991-1992 р.)
Authors: Левчук К.І.
Keywords: фермерське господарство, аграрні відносини, земельна реформа, землі запасу, сільська рада
Date of publication: 2018-07-23 12:08:59
Last changes: 2018-07-23 12:08:59
Year of publication: 2018
Summary: У статті досліджено початковий етап становлення та розвитку фермерських господарств Вінницької області. Визначено, що створення фермерських господарств проходило з великими труднощами та не виправдовувало сподівань на швидкий розвиток нової категорії сільськогосподарських товаровиробників. З’ясовано, що причини конфліктних ситуацій, які виникали під час створення земель запасу та їх подальшого розподілу, були породжені недосконалою
правовою базою, недовірою сільських громад до нових форм господарювання.
Встановлено, що площа виділених земель для бажаючих займатися фермерським
господарством на Вінниччині відповідала середнім показникам по Україні.
Відзначено низький рівень матеріально-технічного та фінансового забезпечення
новостворених фермерських господарств з боку державних структур.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/16849.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка.Фінанси.Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2018. - № 3. - С. 144-152.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16849.pdf Size : 629341 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska