The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16856
Title: Методологія проектування комп’ютерних систем управління технологічними процесами в АПК
Authors: Зелінська О.В.
Keywords: проектування, комп’ютерні системи, технологічні процеси, методологія, методи проектування, автоматизоване проектування
Date of publication: 2018-07-23 14:44:27
Last changes: 2018-07-23 14:44:27
Year of publication: 2018
Summary: Проектування великих технічних систем в АПК як процес є дуже своєрідним об’єктом автоматизації. Суть цієї своєрідності полягає в тому, що процес побудови складного проектного рішення тим ефективніше, чим швидше він обновлюється з появою нових задач проектування. В даній статті розглянуті питання методології проектування комп’ютерних систем управління технологічними процесами в АПК, де запропоновані принципи методології структури і логічної організації розчленування об’єкта і системи проектування на відповідні ієрархічні рівні вирішення проблем по представленню
об’єкта розробки, включаючи вимоги, мотиви, цілі реалізації, рух засобів проектування, побудови системи, яка включає об’єкт розробки – проект – людину, адаптацію об’єкта в просторі і часі при змінах внутрішніх і зовнішніх умов функціонування об’єкта проектування. Методологія вибору структури і
логічної організації системи включають у розгляд структуру і взаємозв’язки об’єкта і системи проектування, логічну організацію об’єкта і його системи проектування. Структура складної багатоланкової системи проектування здійснюється відповідними підрозділами з врахуванням різних зв’язків внутрішнього і зовнішнього характеру, які забезпечують цілісність і стабільність його функціонування.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/16856.pdf
Publication type: Статті
Publication: Техніка, енергетика, транспорт АПК. - 2018. - № 1 (100). - С. 138-143.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16856.pdf Size : 1544541 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska