The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16858
Title: Регулювання обліково-контрольного забезпечення необоротними активами підприємства
Authors: Сусіденко Ю.В.
Keywords: фінансовий облік, необоротні активи, оцінка, рентабельність, облік
Date of publication: 2018-07-23 15:02:58
Last changes: 2018-07-23 15:02:58
Year of publication: 2017
Summary: У статті обґрунтовано теоретико-методологічні аспекти фінансового обліку необоротних активів підприємства. Проаналізовано основні форми фінансової звітності, в яких відображено нематеріальні активи сучасного підприємства. Для розроблення пропозицій щодо віднесення вартості інтелектуальних активів до окремих статей звітності їх розділено на окремі групи. Узагальнено форми статистичного спостереження, в яких розкрито інноваційну діяльність. Виокремлено основні проблеми формування облікової політики в частині амортизації нематеріальних активів. Ліквідаційна вартість та строк корисного
використання нематеріальних активів визначено одними з найбільш важливих елементів облікової політики. Обґрунтовано методичні рекомендації щодо обліку амортизації нематеріальних активів в умовах інституційних змін та з урахуванням створення амортизаційного капіталу.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/16858.pdf
Publication type: Статті
Publication: Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – Вип. 5 (10). – С. 132-136.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16858.pdf Size : 186679 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska