The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16859
Title: Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємств
Authors: Сусіденко Ю.В.
Keywords: фінансові результати, облік та аналіз, фінансові результати, економічний ефект, рентабельність, підприємство
Date of publication: 2018-07-23 15:04:26
Last changes: 2018-07-23 15:04:26
Year of publication: 2017
Summary: У статті досліджено облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємств на підставі узагальнення окремих підходів і поглядів щодо їх визначення. Доведено, що формування фінансового результату є основою принципів і правил бухгалтерського обліку, обов’язкового дотримання яких вимагає законодавча база, зокрема концептуальні основи складання та подання фінансових звітів, міжнародні стандарти фінансової звітності. Формуванню фінансових результатів діяльності підприємств передує складна облікова
робота, від якості якої залежать достовірність та об’єктивність інформації, що необхідна для прийняття управлінських рішень. Встановлено, що проведення внутрішнього та зовнішнього аналізів фінансового стану та фінансових результатів підприємства базується на даних обліку, а саме як записів на
відповідних рахунках бухгалтерського обліку, так і звітності, яка формується на основі тієї ж інформації.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/16859.pdf
Publication type: Статті
Publication: Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – Вип. 7. – С. 297-301.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16859.pdf Size : 255710 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska