The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16860
Title: Розробка стратегії розвитку переробних підприємств системи АПК
Authors: Сусіденко Ю.В.
Keywords: конкурентоспроможність підприємства, рівень конкурентоспроможності підприємства, управління конкурентоспроможністю підприємства, методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства, ресурсне забезпечення підприємства, стратегія розвитку
Date of publication: 2018-07-23 15:05:48
Last changes: 2018-07-23 15:05:48
Year of publication: 2017
Summary: У статті обґрунтовано основні передумови формування стратегії розвитку
господарюючого суб’єкта системи АПК. Виявлено, що нестабільність економічного
середовища і високий рівень ринкових ризиків спонукають господарюючих суб`єктів до активного пошуку ефективних дій, що відповідають сьогоднішнім викликам, стратегій розвитку. У кризових умовах зростає потреба у формуванні ефективної стратегії розвитку, що враховує невизначеність зовнішнього середовища і дозволяє максимально зменшити вплив несприятливих соціально-економічних чинників. Запропоновано рекомендації та пропозиції, які можуть стати одним із факторів, що сприятимуть динамічному підвищенню рівня конкурентоспроможності переробних підприємств, що призведе до формування конкурентного середовища, яке в подальшому сприятиме стабілізації діяльності системи АПК в умовах ринку. Отримані результати дозволяють сформувати стратегію підвищення конкурентоспроможності підприємств переробної промисловості Вінницької області на період 2017-2027 рр.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/16860.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2017. - № 7. - С. 63-72.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16860.pdf Size : 777384 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska