The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17175
Title: Електронне урядування та електронна демократія Ч. 1: Вступ до курсу. Концептуальні засади електронного урядування та електронної демократії
Authors: Малиновський В.Я., Грицяк Н.В., Семенченко А.І.
Keywords: електронне урядування, електронна демократія
Date of publication: 2018-09-07 14:15:09
Last changes: 2018-09-07 14:15:09
Year of publication: 2017
Summary: Навчальний посібник містить навчальні матеріали для викладання теми «Вступ до курсу. Концептуальні засади електронного урядування та електронної демократії» та самостійної роботи для тих, хто навчається. У посібнику розкриваються теоретичні аспекти електронного урядування та електронної демократії. Розглядаються мета, цілі, основні завдання, моделі та еволюція електронного урядування, основні напрями розвитку та форми електронної
демократії. Наведені приклади застосування електронного урядування та електронної демократії у зарубіжній та вітчизняній практиці.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/17175.pdf
Publication type: Навчальні посібники
Publication: навч. посіб.: у 15 ч. Ч. 1 / [В.Я. Малиновський, Н.В. Грицяк, А.І. Семенченко] ; за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К.: Москаленко О. М., 2017. – 70 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17175.pdf Size : 2162071 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska