The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17176
Title: Електронне урядування та електронна демократія Ч. 2: Електронне урядування: основи та стратегії реалізації
Authors: Семенченко А.І. , Серенок А.О.
Keywords: електронне урядування
Date of publication: 2018-09-07 14:28:12
Last changes: 2018-09-07 14:28:12
Year of publication: 2017
Summary: Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Електронне урядування: ос­нови та стратегії» та самостійної роботи тих, хто навчається. Розкрито поняття: електрон­не урядування, інформатизація, інформаційно-комунікаційні технології. Аналізується як загальноєвропейське, так і українське законодавство сфери інформатизації, розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування. Розглянуті практичні аспекти впли­ву ІКТ на розвиток електронного урядування, основні стратегічні нормативно-правові доку­менти розвитку електронного урядування в Україні. Розкрито сутність електронної взаємодії в електронному урядуванні.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/17176.pdf
Publication type: Навчальні посібники
Publication: навч. посіб.: у 15 ч. Ч. 2 / [А.І. Семенченко, А.О. Серенок] ; за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К.: Москаленко О.М., 2017. – 72 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17176.pdf Size : 2594069 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska