The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17177
Title: Електронне урядування та електронна демократія Ч. 3: Електронна демократія: основи та стратегії реалізації
Authors: Грицяк Н.В., Семенченко А.І. , Жиляєв І.Б.
Keywords: електронне урядування, електронна демократія
Date of publication: 2018-09-07 14:34:17
Last changes: 2018-09-07 14:34:17
Year of publication: 2017
Summary: Уміщено навчальні матеріали для викладання модуля «Електронна демократія: основи та стратегії реалізації» та самостійної роботи тих, хто навчається. У посібнику розкривають­ся теоретичні аспекти електронної демократії. Розглядаються мета, цілі, основні завдання, моделі та еволюція електронної демократії, основні напрями розвитку та форми впровад­ження електронної демократії. Наведені приклади застосування технологій електронної
демократії у зарубіжній та вітчизняній практиці.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/17177.pdf
Publication type: Навчальні посібники
Publication: навч. посіб.: у 15 ч. Ч. 3 / [Н.В. Грицяк, А.І. Семенченко, І.Б. Жиляєв] ; за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К.: Москаленко О. М., 2017. – 84 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17177.pdf Size : 2133666 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska