The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17179
Title: Електронне урядування та електронна демократія Ч. 5: Інструменти електронного урядування та електронної демократії у запобіганні корупції в органах публічної влади
Authors: Пігарєв Ю. Б., Куспляк І. С. , Дрешпак В. М.
Keywords: інструменти електронного урядування, електронна демократія,
Date of publication: 2018-09-07 14:50:49
Last changes: 2018-09-07 14:50:49
Year of publication: 2017
Summary: Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Інструменти електронного урядування та електронної демократії у запобіганні корупції в органах публічної влади» та самостійної роботи тих, хто навчається. Розкрито фактори виникнення корупції та моделі їх подолання за допомогою інформаційно-комунікаційного інструментарію. Узагальне­но світовий досвід використання інструментів електронного урядування та електронної демократії у запобіганні корупції. Аналізується інформаційна інфраструктура електронно­го урядування та електронної демократії у запобіганні корупції в органах публічної влади. Наведені приклади застосування технологій та інформаційно-комунікаційних інструментів реалізації антикорупційної політики.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/17179.pdf
Publication type: Навчальні посібники
Publication: навч. посіб.: у 15 ч. Ч. 5 / [Ю. Б. Пігарєв, І. С. Куспляк, В. М. Дрешпак] ; за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. – К.: Моска­ленко О. М., 2017. – 58 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17179.pdf Size : 2464137 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska