The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17180
Title: Електронне урядування та електронна демократія Ч 6: Моніторинг, оцінювання та прогнозування розвитку системи електронно­ го урядування
Authors: Полумієнко С. К.
Keywords: електронне урядування, електронна демократія
Date of publication: 2018-09-07 14:59:27
Last changes: 2018-09-07 14:59:27
Year of publication: 2017
Summary: Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Моніторинг, оцінювання та прогнозування розвитку системи електронного урядування» та самостійної роботи тих, хто навчається. Викладаються основи формування національної інформаційної політики, відповідна базова модель ООН та засоби оцінки результатів цієї політики – методи індикативного аналізу рівня розвитку інформаційного суспільства та однієї з його найбільш важливих складових – розвитку електронного урядування. Наводяться індекс мережевої
готовності, глобальний інноваційний індекс, індекс розвитку інформаційних технологій, Національна система індикаторів. Розглядаються індекси розвитку електронного уряду­вання, електронної участі, а також інші підходи до індикативного аналізу. Наводяться рейтинги країн світу за цими індексами як приклади порівняння рівня розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/17180.pdf
Publication type: Навчальні посібники
Publication: навч. посіб.: у 15 ч. Ч. 6 / [С. К. Полумієнко] ; за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. – К.: Москаленко О. М., 2017. – 64 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17180.pdf Size : 1980923 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska