The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17182
Title: Електронне урядування та електронна демократія Ч. 8: ІТ-архітектура системи електронного урядування
Authors: Пігарєв Ю.Б., Ложковський А.Г., Гапанович Я.В.
Keywords: електронне урядування, електронна демократія
Date of publication: 2018-09-07 15:11:17
Last changes: 2018-09-07 15:11:17
Year of publication: 2017
Summary: Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «ІТ-архітектура системи елек­тронного урядування» та самостійної роботи тих, хто навчається. У роботі обговорюються поняття, стадії розвитку та ІТ-архітектура системи електронного урядування. Розкрито по­няття: архітектура, архітектурний підхід, додаток, інформаційна система, інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура, інформаційний ресурс, об’єктно-орієнтовний підхід, рівні ІТ-архітектури (інфраструктурний – телекомунікаційний, технічний, технологічний) та прикладний – додатки, взаємодія, презентаційний, канальний), сервіс, сервіс-орієнтовний підхід, телекомунікаційна система тощо. Аналізується законодавство України та Європейського Союзу у сфері архітектурних рішень та телекомунікацій. Проведено аналіз методик опису архітектури системи та узагальнено світовий досвід у стандартизації архітектурних рішень.
Визначені основні рівні ІТ-архітектури системи е-урядування.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/17182.pdf
Publication type: Навчальні посібники
Publication: навч. посіб.: у 15 ч. Ч. 8 / [Ю.Б. Пігарєв, А.Г. Ложковський, Я.В. Гапанович] ; за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К.: Москаленко О. М., 2017. – 64 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17182.pdf Size : 6008529 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska