The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17183
Title: Електронне урядування та електронна демократія Ч. 9: Електронний документообіг. Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічної влади
Authors: Кандзюба С.П., Матвійчук Р.М., Сидорович Я.М., Мусієнко П.М.
Keywords: електронне урядування, електронна демократія
Date of publication: 2018-09-07 15:17:56
Last changes: 2018-09-07 15:17:56
Year of publication: 2017
Summary: Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Електронний документообіг. Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічної влади» та самостійної робо­ти тих, хто навчається. Розкрито поняття: електронний документ, електронний цифровий підпис, електронний документообіг, система електронного документообігу, реінжиніринг адміністративних процесів. Аналізується законодавство у сфері функціонування електрон­ного документообігу та відповідне нормативно-правове забезпечення в Україні. Узагальнено основні функціональні можливості сучасних систем електронного документообігу. Розкрито практичні аспекти впровадження електронного документообігу в органах публічної влади України.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/17183.pdf
Publication type: Навчальні посібники
Publication: навч. посіб.: у 15 ч. Ч. 9 / [С.П. Кандзюба, Р.М. Матвійчук, Я.М. Сидорович, П.М. Мусієнко] ; за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К.: Москаленко О. М., 2017. – 64 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17183.pdf Size : 2541377 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska