The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17184
Title: Електронне урядування та електронна демократія Ч. 10: Електронні послуги
Authors: Матвійчук Р.М., Кандзюба С.П.
Keywords: електронне урядування, електронна демократія, електронні послуги
Date of publication: 2018-09-07 15:24:59
Last changes: 2018-09-07 15:24:59
Year of publication: 2017
Summary: Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Електронні послуги» та самостійної роботи тих, хто навчається. Розкрито поняття: публічні послуги, електронні по­слуги, електронні адміністративні послуги, адміністративні послуги, інтегровані офіси на­дання адміністративних послуг, портали електронних послуг. Аналізується законодавство у сфері надання адміністративних послуг та відповідне нормативно-правове забезпечення в
Україні. Узагальнено національний, європейський та світовий досвід надання електронних послуг. Розкрито практичні аспекти функціонування порталів електронних адміністративних послуг.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/17184.pdf
Publication type: Навчальні посібники
Publication: навч. посіб.: у 15 ч. Ч. 10 / [Р.М. Матвійчук, С.П. Кандзюба] ; за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К.: Москаленко О. М., 2017. – 60 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17184.pdf Size : 2836553 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska