The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17186
Title: Електронне урядування та електронна демократія Ч. 12: Стратегії управління людськими ресурсами, формування та розвиток навичок електронного урядування
Authors: Клімушин П.С.
Keywords: компетенція, компетентність, модель компетенцій, Європейська рам­ка е-компетенцій, Європейська рамка кваліфікацій, Національна рамка кваліфікацій, європейські ІКТ-профілі
Date of publication: 2018-09-07 15:36:47
Last changes: 2018-09-07 15:36:47
Year of publication: 2017
Summary: Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Стратегії управління людськими ресурсами, формування та розвиток навичок електронного урядування», а також самостійної роботи тих, хто навчається. Розкрито поняття: компетенція, компетентність, модель компетенцій, Європейська рам­ка е-компетенцій, Європейська рамка кваліфікацій, Національна рамка кваліфікацій,
європейські ІКТ-профілі. Аналізується стратегія управління трудовими ресурсами як управління компетенціями, взаємодоповнюючі концепції: Європейська рамка е-компетенцій, Європейська рамка кваліфікації, Європейські ІКТ-профілі, та співвідношення їх з націо­нальною рамкою кваліфікації. Узагальнено на базі світового досвіду підходи до форму­вання та розвитку навичок електронного урядування у публічних службовців. Описано кваліфікаційні вимоги до інформаційної компетентності публічних службовців.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/17186.pdf
Publication type: Навчальні посібники
Publication: навч. посіб.: у 15 ч. . 12 / [П.С. Клімушин] ; за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К.: Москаленко О. М., 2017. – 64 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17186.pdf Size : 3069449 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska