The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17187
Title: Електронне урядування та електронна демократія Ч. 13: Захист інформації в системах електронного урядування
Authors: Хошаба О.М.
Keywords: захист інформації, електронне урядування, електронна демократія
Date of publication: 2018-09-07 15:40:35
Last changes: 2018-09-07 15:40:35
Year of publication: 2017
Summary: Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Захист інформації в системах електронного урядування» та самостійної роботи тих, хто навчається. Розкрито поняття, сутність та завдання захисту інформації. Аналізуються загрози інформаційної безпеки в системах електронного урядування та визначаються рівні протидії таким загрозам безпе­ки. На прикладах розкрито підходи до реалізації політики безпеки інформації в системах
е-урядування. Здійснено системний аналіз та розкрито практичні аспекти застосування засобів протидії загрозам інформаційної безпеки на законодавчому, адміністративному і процедурному рівнях. Уміщено завдання до практичних робіт, що передбачають закріплення отриманих знань щодо безпечної роботи з інформаційними ресурсами мережі Інтернет, з криптографічними, стеганографічними та антивірусними засобами захисту інформації в операційній системі Windows.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/17187.pdf
Publication type: Навчальні посібники
Publication: навч. посіб.: у 15 ч. Ч. 13 / [О.М. Хошаба] ; за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К.: Москаленко О. М., 2017. – 72 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17187.pdf Size : 2154802 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska