The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17189
Title: Електронне урядування та електронна демократія Ч. 15: Технології розвитку електронного урядування та електронної демократії
Authors: Пігарєв Ю. Б., Ложковський А. Г., Маматова Т. М.
Keywords: електронне урядування, електронна демократія
Date of publication: 2018-09-07 15:55:11
Last changes: 2018-09-07 15:55:11
Year of publication: 2017
Summary: Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Технології розвитку електрон­ного урядування та електронної демократії» та самостійної роботи тих, хто навчається. Роз­крито поняття: інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), хмара, хмарні обчислення, хмарні послуги, моделі розгортання хмар, мобільні технології, Інтернет речей та розумні технології, організаційні технології, аутсорсинг, коворкінг, краудсорсинг, краудфандинг, спільнота
практики, стартап, хакатон тощо. Розглядаються ІКТ розвитку електронного урядування та електронної демократії. Розкрито практичні аспекти використання хмарних та мобільних технологій, застосування організаційних технологій. Розглядаються громадські проекти мобілізації людських ресурсів за допомогою ІКТ.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/17189.pdf
Publication type: Навчальні посібники
Publication: навч. посіб.: у 15 ч. Ч. 15 / [Ю. Б. Пігарєв, А. Г. Ложковський, Т. М. Маматова] ; за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. – К.: Москаленко О. М., 2017. – 52 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17189.pdf Size : 4661688 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska