The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17659
Title: Аудит. Робочий зошит для виконання практичних завдань студентами галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509«Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання
Authors: Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю., Мулик Я.І.
Keywords: аудит, аудиторський ризик, аудиторськи докази, помилки, шахрайства, аудиторський звіт
Date of publication: 2018-10-31 14:42:56
Last changes: 2018-10-31 14:42:56
Year of publication: 2018
Summary: Робочий зошит для виконання практичних робіт містить широке коло завдань, за якими можна опрацювати необхідні практичні прийоми засвоєння і використання теоретичних знань з дисципліни «Аудит» та здобути навики практичної реалізації результатів дослідження в самостійно виконаних розробках. Призначений для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509«Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/17659.pdf
Publication type: Робочі зошити
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17659.pdf Size : 579116 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska