The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17982
Title: Облік і контроль непрямих витрат: управлінський аспект
Authors: Микитченко Валерія Вікторівна
Keywords: непрямі витрати, загальногосподарські витрати, адміністративні витрати, витрати на збут, управлінський облік, внутрішньогосподарський контроль
Date of publication: 2018-11-20 08:22:28
Last changes: 2018-11-20 08:22:28
Year of publication: 2018
Summary: Надано сучасну облікову інтерпретацію непрямих витрат. Досліджено порядок синтетичного та аналітичного обліку непрямих витрат через доповнення номенклатури субрахунків до рахунків 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні итрати», 93 «Витрати на збут» з метою гармонізації фінансового та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, бюджетування і внутрішньогосподарського контролю для забезпечення інформаційних потреб управлінського персоналу, що
позитивно впливає на оперативність прийняття управлінських рішень.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/17982.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17982.pdf Size : 1100937 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska