The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18096
Title: Методологія і методика оцінки системи внутрішнього контролю в процесі зовнішнього аудиту
Authors: Павлишена Ірина Анатоліївна
Keywords: внутрішній контроль, аудит, оцінка, ефективність, внутрішній аудит, методика, методологія
Date of publication: 2018-11-23 08:04:17
Last changes: 2018-11-23 08:04:17
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота на тему: «Методологія і методика оцінки системи внутрішнього контролю в процесі зовнішнього аудиту» виконана з використанням практичних матеріалів Товариства з обмеженою відповідальністю Продовольчої компанії «Зоря Поділля» м. Гайсин Вінницької області.
Об’єктом дослідження є система внутрішнього контролю при проведенні зовнішнього аудиту достовірності фінансової звітності підприємства.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та організаційних аспектів оцінки системи внутрішнього контролю в процесі зовнішнього аудиту підприємств.
Метою робти є дослідження та систематизація підходів щодо оцінки системи внутрішнього контролю підприємства з метою визначення його ефективності в процесі проведення зовнішнього аудиту.
Завданнями роботи є: розглянути теоретичні аспекти організації внутрішнього контролю; визначити організаційно-методичні аспекти оцінки ефективності системи внутрішнього контролю в процесі зовнішнього аудиту; запропонувати шляхи удосконалення її методики та методології.
За результатами дослідження визначені теоретичні та практичні засади проведення оцінки системи внутрішнього контролю в процесі зовнішнього аудиту, визначені шляхи їх удосконалення в умовах інформаційної ситеми.
Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності підприємств та аудиторських фірм

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/18096.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18096.pdf Size : 1240285 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska