The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18130
Title: Інформаційно-консультаційне забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємства
Authors: Поліщук І.О.
Keywords: УПРАВЛІННЯ, КОНСУЛЬТУВАННЯ, ІНФОРМУВАННЯ, КОНКУРЕНЦІЯ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ЯКІСТЬ, ЦІНА.
Date of publication: 2018-11-26 08:21:38
Last changes: 2018-11-26 08:21:38
Year of publication: 2018
Summary: Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних та практичних основ інформаційно-консультаційного забезпечення управління конкуренто- спроможністю підприємства.
Предметом дослідження є процес інформаційно-консультаційного забезпечення управління конкурентоспроможністю сільськогоспоадського підприємства.
Об’єктом дослідження виступає ДП «ДГ «Артеміда» ІК НААН».
При написанні дипломної роботи були використані наступні методи: аналітичний, монографічний, балансовий, статистичний та графічний.
Інформаційна база дослідження включає в себе нормативно-правові акти, прийняті на національному та регіональному рівнях, дані підприємства, зокрема, бухгалтерську, управлінську та статистичну звітність ДП «ДГ «Артеміда» ІК НААН».
Практична значущість роботи полягає в розробках підходів до інформаційно-консультаційного забезпечення управління конкурентоспро- можностю сільськогосподарських підприємств.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/18130.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18130.PDF Size : 1065093 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska