The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18862
Title: Державний фінансовий контроль в україні: стан та перспективи розвитку
Authors: Чемерис Інна Юріївна
Keywords: державні фінанси, контролюючі органи, державний фінансовий контроль, контрольно-перевірочний процес
Date of publication: 2018-12-17 22:34:04
Last changes: 2018-12-17 22:34:04
Year of publication: 2018
Summary: Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади формування і розвитку системи державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки.
Об’єктом дослідження являється фінансово-економічні та правові відно-сини у сфері державного фінансового контролю в Україні, процес організації державного фінансового контролю на базовому підприємстві, а саме: на ТОВ «Курланд», що знаходиться в с. Телелинці Жмеринського району Вінницької області, а також звітні статистичні дані державних контролюючих органів.
Метою дослідження є формування теоретико-методологічних засад організації єдиної системи державного фінансового контролю, а також розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності використання державних фінансових ресурсів в Україні.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/18862.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18862.pdf Size : 6958248 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska