The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19057
Title: Дієвість контрольної функції обліку в управлінні трансакційними витратами підприємства
Authors: Гуцаленко Л.В.
Keywords: трансакційні витрати, внутрішньогосподарський контроль, облікова функція, управління, дієвість контрольної функції
Date of publication: 2018-12-27 17:09:47
Last changes: 2018-12-27 17:09:47
Year of publication: 2018
Summary: У статті розглядається особливості внутрішньогосподарського контролю трансакційних витрат сільськогосподарських підприємств. Визначено складові трансакційних витрат. Наведено погляди вчених на значення трансакційних витрат в системі управління та їх вплив на результати діяльності господарюючих суб’єктів. Акцентовано увагу, що внутрішньогосподарський контроль є основним джерелом інформаційного забезпечення управління підприємства. Визначено, що система внутрішньогосподарського контролю трансакційних витрат повинна містити такі складові, як бухгалтерський, адміністративний контроль, а також контроль власника. Деталізовано функції даних видів контролю.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/19057.pdf
Publication type: Статті
Publication: Науковий вісник МНУ ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Економічні науки. - 2018. - № 1 (10). - С. 114-121.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19057.PDF Size : 510480 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska