The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19924
Title: Організація і економіка використання біоресурсів. Підручник
Authors: Калетнік Г. М., Скорук О. П., Токарчук Д. М.
Keywords: організація, економіка, біоресурси, біопаливо
Date of publication: 2019-02-22 11:45:04
Last changes: 2019-02-22 11:45:04
Year of publication: 2018
Summary: Зміст видання відповідає освітньому ступеню бакалавр галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» і програмі дисципліни «Організація і економіка використання біоресурсів». Розглянуті загальні питання організації і економіки використання біоресурсів, світовий і український досвід енергетичного використання біоресурсів, стратегічні напрями розвитку та бізнес-планування використання біоресурсів.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/19924.pdf
Publication type: Підручники
Publication: підручник. - Вінниця : ВНАУ, 2018. - 297 с. / Рек. ВР як підруч. для студ. галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» (Протокол № 15 від 26.06.18 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19924.pdf Size : 10767952 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska