The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19970
Title: Міжнародний маркетинг. Програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня освіти галузей знань – 07 «Управління та адміністрування», спеціальності – 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування»
Authors: Луцяк В.В., Савіна С.С.
Keywords: міжнародний маркетинг, зарубіжні ринки, рушійні фактори
Date of publication: 2019-03-18 15:41:13
Last changes: 2019-03-18 15:41:13
Year of publication: 2019
Summary: Програма дисципліни «Міжнародний маркетинг» розрахована на спеціалістів, якими на сьогодні формуються комерційні та економічні служби підприємств виробничої та невиробничої сфер, які працюють на закордонних ринках, або ж прагнуть до цього.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/19970.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19970.pdf Size : 686680 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska