The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 2031
Title: Внутрішньогосподарський контроль. Методичні вказівки для виконання практичних занять спеціальності 6.030509 „Облік і аудит”
Authors: Подолянчук О.А., Гуцаленко У.О.
Keywords:
Date of publication: 2010-11-01 13:34:49
Last changes: 2010-11-23 09:05:19
Year of publication: 2010
Summary: Методичні вказівки для практичних робіт містять перелік тем, завдання
та навчальний матеріал з курсу „Внутрішньогосподарський контроль”.
Включають в себе розподіл навчальних годин за темами курсу, умови оцінки
знань студентів, перелік рекомендованої літератури.
Методичні вказівки підготовлені для студентів факультету економіки і
підприємництва спеціальності 6.030509 „Облік і аудит”.
Рекомендовано
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/2031.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 2031.pdf Size : 654918 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska