The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 2037
Title: Ділова гра для студентів факультету економіки і підприємництва спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання
Authors: Здирко Н.Г.
Keywords:
Date of publication: 2010-11-01 14:01:31
Last changes: 2010-11-23 09:04:01
Year of publication: 2010
Summary: Викладений зміст ділових ігор з курсу «Аудит» для студентів денної
форми навчання зі спеціальності «Облік і аудит». Відповідно до робочого
плану та структурно-модульної схеми, по кожній з тем, запропоновано різні
ділові ігри, які сприяють швидшому сприйняттю інформації студентами та
кращому засвоєнню.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/2037.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 2037.pdf Size : 664564 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska