The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20459
Title: Пост-аудит в митній службі. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / В.Ю. Фабіянська. – Вінниця ВЦ В
Authors: Фабіянська В. Ю.
Keywords: Контроль, аудит, митний пост-аудит
Date of publication: 2019-05-20 15:27:12
Last changes: 2019-05-20 15:27:12
Year of publication: 2019
Summary: Програма навчальної дисципліни ПОСТ-АУДИТ В МИТНІЙ СЛУЖБІ для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» підготовлена відповідно до навчального плану дисципліни, передбачає мету, завдання, структуру дисципліни, зміст дисципліни «Пост-аудит в митній службі» за атестаціями, тематику та план теоретичних та практичних занять, контрольні питання, самостійну роботу студентів, шкалу оцінювання, питання до заліку, список рекомендованої літератури.


URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/20459.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20459.pdf Size : 825057 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska